Alles wat je wilt weten over zwangerschapsverlof

Wanneer zwangerschapsverlof regelen?

Zodra je je werkgever hebt ingelicht kun je je zwangerschapsverlof regelen.

Je dient uiterlijk drie weken voor de uitgerekende datum aan je werkgever kenbaar te maken dat je zwanger bent. Maar het is natuurlijk wel zo netjes om dit eerder te vertellen zodat je werkgever meer tijd heeft om vervanging te regelen.

Duur van je zwangerschapsverlof

Wettelijk heb je recht op 16 weken verlof.

Wanneer gaat je zwangerschapsverlof in?

Zes weken voor de uitgerekende datum mag je op verlof. Als je wilt mag je doorwerken tot vier weken voor de uitgerekende datum. Dit is aan jou.

 • 4 tot 6 weken voor de uitgerekende datum mag je op verlof
 • Hoeveel weken heb je verlof na de bevalling: 10 weken

 • De baby wordt eerder geboren: je mag dan de gemiste verlofdagen bij de 10 weken na je bevalling optellen.

 • De baby wordt later geboren: je hebt na je bevalling nog steeds recht op 10 weken verlof

Je hebt dus altijd minimaal 16 weken zwangerschapsverlof of meer.

Hoe zit het met je salaris?

Je werkgever is niet verplicht je salaris door te betalen. Wel heb je altijd recht op een uitkering op grond van de Wet arbeid en zorg (wazo). Deze uitkering is ongeveer net zo hoog als je salaris. Afhankelijk van je cao en arbeidsovereenkomst, krijg je je inkomen via je werkgever of via het UWV uitbetaald.

 • In loondienst: je inkomen wordt door je werkgever of UWV uitbetaald

 • ZZPer: ook recht op betaald verlof via de ZEZ-uitkering

 • Je krijgt je vakantiegeld en overige salariscomponenten uitbetaald

 • De opbouw van je vakantiedagen gaat door

Wat is er geregeld voor je partner?

Calamiteitenverlof

Je partner heeft recht op verlof tijdens de bevalling. Dit betreft doorbetaald verlof. Check voor de zekerheid altijd de cao en arbeidsvoorwaarden, want er kan het e.e.a. afwijken.

Partnerverlof

Partnerverlof wordt ook wel geboorteverlof, vaderschapsverlof of kraamverlof genoemd.

Per 1 januari 2019

Als je partner in loondienst werkt dan heeft je partner recht op een werkweek kraamverlof. Hoeveel uur dit betreft is afhankelijk van hoeveel uren je partner per week werkt. Werkt je partner bijvoorbeeld 5 dagen en 8 uur per dag, dan heeft je partner recht op 40 uur kraamverlof. Je partner dient het kraamverlof binnen 4 weken na de geboorte op te nemen en je partner mag zelf bepalen wanneer de kraamverlof uren worden opgenomen. Het loon van je partner wordt tijdens het verlof doorbetaald.

Verblijven moeder en baby een paar dagen in het ziekenhuis? Het kraamverlof gaat in vanaf de thuiskomst, dan gaan de vier weken waarin het verlof kan worden opgenomen in.

Aanvullend verlof vanaf 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 kan je partner het geboorteverlof verlengen met maximaal 5 weken. Tijdens deze extra vijf weken wordt het loon voor 70% doorbetaald, door het UWV.

 • Tot maximaal 5 weken extra verlof opnemen
 • 70% doorbetaald (door UWV)
 • Dagen dienen voor 6 maanden na de geboorte te worden opgenomen
 • Verlof dient per week te worden opgenomen
 • Altijd in overleg met de werkgever

Bron: Rijksoverheid

Lees meer